DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH
KONTROLA CEN TRANSFEROWYCH
POWIĄZANIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
KONTAKT

Szanowni Państwo problematyka cen transferowych w Polsce istnieje w świadomości coraz to większej ilości osób odpowiedzialnych w firmach za kwestie podatkowo-księgowe. Zwiększająca się liczba kontroli w tym obszarze również wpłynęła na rozpoznawalność tematu. Co więcej zwiększyła się nie tylko ilość, ale i (niestety dla podatnika) jakość kontroli, przeprowadzanych przez wykwalifikowanych urzędników. Ponadto widać także zwiększenie zainteresowania szkoleniami zwłaszcza w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnej z polskimi przepisami prawa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane, najczęściej spotykane w praktyce problemy związane z tematyką cen transferowych dotyczących powiązań oraz prawidłowego sporządzenia dokumentacji podatkowej.Pierwszym istotnym problemem wynikającym z przepisów o cenach transferowych, o którym zdecydowałem się wspomnieć już we wstępie jest błąd w założeniu, iż podatnik uzgadniając warunki transakcji, w tym w szczególności wynagrodzenia bierze te przepisy w ogóle pod uwagę. W rzeczywistości dochodzi do sytuacji, w której podatnicy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, nie mając często pojęcia o "istnieniu cen transferowych" i dopiero po fakcie, wtórnie starają się dobrać metody opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych do zastosowanych przez siebie rozwiązań. Takie działanie właśnie budzi sporo wątpliwości co do poprawności merytorycznej sporządzonej we własnym zakresie dokumentacji podatkowej (w szczególności zastsowania danej metody)..Szanowny Podatniku, jeżeli już trafiłeś na te strony oznacza to mniej więcej tyle, że obawiasz się kontroli cen transferowych. Myślę jednocześnie, że lektura treści tu zamieszczonych przyczyni się do zrozumienia problemu oraz do efektywnego sporządzenia dokumentacji cen transferowych.